Corona

Instructie bezoeken kerkdiensten.
Aanmelden voor de kerkdienst of uw voorkeuren aanpassen.
Bankrekeningnummers voor de collecte

Nieuwsberichten

Afmelden bijwonen kerkdiensten tijdens vakantie

13 juli 2020

Als u zich hebt aangemeld voor het bijwonen van de erediensten en gaat u tijdens uw vakantie weg, dan kunt u zich het beste afmelden.
Daarmee voorkomt u, dat u geregeld mails met betrekking tot de diensten ontvangt en dat het aanmeldsysteem onnodig belast wordt.
Afmelden doet u als volgt:

  • Inloggen via Kerktijd.nl
  • Alle vinkjes uitzetten bij de categorieën

Vergeet niet na de vakantie u opnieuw aan te melden. Na het inloggen weer uw voorkeuren aangeven.

Bij elkaar zitten

2 juli 2020

Vanuit de gemeente kwam de vraag of alleenstaanden samen met een vriend of vriendin de kerkdienst mogen bezoeken en dan ook bij elkaar mogen zitten.
In het RD van 1 juli jl. stond ook een ingezonden brief over dit onderwerp. Wat de kerkenraad betreft is dit toegestaan.
Praktisch gezien is het dan het beste om één aanmelding te hebben in kerktijd.nl en die op twee personen te zetten. Als beiden al geregistreerd waren dan graag één registratie verwijderen. Dit kan door in te loggen via https://app.kerktijd.nl/login.

Verruiming bijwonen erediensten.

27 juni 2020

In lijn met de versoepelde maatregelen van de overheid heeft de kerkenraad een aantal besluiten genomen over de erediensten met ingang van 1 juli.
We zijn blij dat er nu maatwerk mogelijk is voor kerken. Uiteraard met in acht neming van de geldende adviezen en regels.

Het volgende is besloten:

  1. Het advies aan 70-plussers en risicogroepen om de kerkdiensten niet te bezoeken, wordt geschrapt. Het is de afweging van een ieder persoonlijk of het bezoeken van de diensten mogelijk is of niet.
  2. Vanaf 1 juli nodigen we een zo maximaal mogelijk aantal bezoekers uit. Vanwege de 1,5m afstand norm komt dat in ons kerkgebouw uit op ca. 200 personen per dienst.
  3. Met deze aantallen is het niet nodig om extra weekdiensten te organiseren. Wel blijven de drie diensten op zondag 5 en 12 juli staan, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden in korte tijd een kerkdienst kunnen bezoeken. De doordeweekse diensten zullen dan resp. zijn donderdag 2 juli, woensdag 8 juli en woensdag 15 juli en beginnen om 19.00u. De weekdienst van 15 juli zal dan ook de laatste weekdienst voor de zomervakantie zijn.
  4. Om de anderhalve meter tijdens de dienst zoveel mogelijk te waarborgen, vragen we de mannen niet te gaan staan voor stil gebed of tijdens het openbare gebed. Dit omdat er één bank tussenruimte wordt aangehouden in plaats van de eerdere twee banken.
  5. Het zingen als gemeente wordt nog afgeraden, maar dat is niet het geval voor de jonge kinderen. We vragen daarom de kinderen tot en met 12 jaar om mee te zingen in de kerkdienst.
  6. Vanaf 1 juli zullen er een extra ouderling en diaken aanwezig zijn als kerkenraadsleden.

Opnieuw aanmelden is niet nodig, tenzij u deze wilt aanvullen en/of wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u er vanuit ging, dat de aanmelding alleen voor de komende weken bedoeld was.

Wilt u zich aanmelden voor het bezoeken van een dienst (alleen voor leden) of een wijziging aanbrengen, klik dan hier.
Heeft u niet de beschikking over internet of e-mail, maar wilt u wel een kerkdienst bezoeken, neem dan contact op met uw wijkouderling.

Terugkijken uitgezonden diensten

9 april 2020

Het blijkt dat er behoefte is om de uitgezonden diensten op een later tijdstip te kunnen bekijken.
Bijvoorbeeld vanwege diensten in de zorg of omdat samen de dienst volgen vanwege kleine kinderen niet altijd lukt op het geplande tijdstip.
Vanwege de privacy regels is het niet mogelijk om de diensten openbaar op het You Tube kanaal te laten staan.
Deze zijn nu wel te benaderen via het besloten gedeelte van deze website.
Op de pagina Preekarchief vindt u links naar de recente uitzendingen.
Het is niet de bedoeling dat deze links verspreid worden, ze zijn alleen bedoeld voor leden van onze gemeente.

Bankrekeningnummers collecte

maart 2020

De bankrekeningnummers om uw collecte aan over te maken zijn:
Voor de kerk: NL52ABNA0443300003 (tevens extra collecten)
Voor diaconie: NL30ABNA0443300011
Voor bouwfonds: NL16ABNA0443897298
Voor Zendingscommissie (busjes uitgang): NL74 RABO 016 110 46 65

Het verzoek is om één keer per maand de bedragen over te maken.
Bij voorbaat dank hiervoor!