Corona

Instructie bezoeken kerkdiensten.
Aanmelden voor de kerkdienst of uw voorkeuren aanpassen.
Bankrekeningnummers voor de collecte

Nieuwsberichten

Update met betrekking tot catechisatie

19 januari 2021

De afgelopen weken was het niet mogelijk om met de catechisatiegroepen bij elkaar te komen in de kerk. Het ziet er niet naar uit dat dit de komende weken wel mogelijk zal zijn. Het leek ons daarom goed om als catecheten een update te geven over hoe we de catechisatielessen nu vorm geven.

We hebben er bewust voor gekozen om geen online catechisatie te geven. De meeste jongeren volgen al de hele dag online lessen. Dat is intensief en online catechisatie zou dan nog meer online tijd betekenen.

Uiteraard proberen we als catecheten wel met de jongeren in contact te blijven en proberen we om iets vanuit het Woord mee te geven. Vanaf januari hebben alle catecheten daarom wekelijks iets gedeeld met hun groep via Whatsapp. Wat dat is varieert per catecheet. Het loopt uiteen van een ingesproken of geschreven boodschap over de lesstof tot een Bijbelleesrooster. Er zijn verschillende catecheten die hier ook een (huiswerk)opdracht bij geven. We realiseerden ons dat wellicht niet alle ouders hiervan op de hoogte zijn, daarom ook deze update. Stimuleer uw kind om de stof die aangeboden wordt via de app te volgen en het huiswerk te maken als daar sprake van is.

We begrijpen dat er al veel gevraagd wordt van ouders en jongeren in deze periode. We wensen alle ouders en jongeren veel sterkte en wijsheid toe in deze moeilijke en lastige tijd. Biddend dat de Heere ook deze vorm van catechese wil zegenen.

Terugkijken uitgezonden diensten

9 april 2020

Het blijkt dat er behoefte is om de uitgezonden diensten op een later tijdstip te kunnen bekijken.
Bijvoorbeeld vanwege diensten in de zorg of omdat samen de dienst volgen vanwege kleine kinderen niet altijd lukt op het geplande tijdstip.
Vanwege de privacy regels is het niet mogelijk om de diensten openbaar op het You Tube kanaal te laten staan.
Deze zijn nu wel te benaderen via het besloten gedeelte van deze website.
Op de pagina Preekarchief vindt u links naar de recente uitzendingen.
Het is niet de bedoeling dat deze links verspreid worden, ze zijn alleen bedoeld voor leden van onze gemeente.

Bankrekeningnummers collecte

maart 2020

De bankrekeningnummers om uw collecte aan over te maken zijn:
Voor de kerk: NL52ABNA0443300003 (tevens extra collecten)
Voor diaconie: NL30ABNA0443300011
Voor bouwfonds: NL16ABNA0443897298
Voor Zendingscommissie (busjes uitgang): NL74 RABO 016 110 46 65

Het verzoek is om één keer per maand de bedragen over te maken.
Bij voorbaat dank hiervoor!